"Leg de lat steeds een stukje hoger"

JOGG faciliteert sinds december 2018 het Convenant Gezonde Sportevenementen. Sportmarketingbureau TIG Sports - verantwoordelijk voor de organisatie van het WK Volleybal voor vrouwen - is al sinds de start ondertekenaar van de beweging. De organisaties laten zien dat sport en een gezonde leefstijl goed bij elkaar passen en die gedachte kan prima worden toegepast op evenementen.

Marjolein Bolhuis-Eijsvogel van JOGG & Niels Markensteijn van TIG Sports. (Foto: Selma Hamzic fotografie)

Marjolein Bolhuis-Eijsvogel (voormalig tophockeyster en manager Gezonde Omgeving & Publiek Private Samenwerking bij JOGG) is enthousiast én realistisch: "We willen gewoon een beweging in gang zetten. Daarbij kunnen we niet van zwart naar wit in gedrag, dus zal de leefomgeving mensen moeten verleiden tot gezonder gedrag. Nu is er vooral ongezond aanbod van eten en drinken op evenementen en het beeld moet zijn dat er ook een gezonde keuze is. Als JOGG richten we ons in eerste instantie op kinderen en jongeren. Overal in hun omgeving moeten ze een gezonder aanbod tegenkomen. Op school, op de club, bij evenementen en bijvoorbeeld in een attractiepark. Het aanbod moet er leuk en aantrekkelijk uitzien en er moet op zijn minst een gezondere keuze zijn. We zetten vooral in op verleiding, het in gang zetten van een beweging waarbij we weerstand bij bezoekers en vrijwilligers weten te voorkomen. Stapje voor stapje dus."

Invloed van samenwerkende partijen

Daarbij moet vooral ingespeeld worden op de koers die partijen varen waarmee wordt samengewerkt, weet ook Niels Markensteijn (Managing Partner TIG Sports). “TIG Sports was al met gezonde leefstijl bezig voor de komst van het convenant, vanuit zowel intrinsieke als externe drijfveren. Daarnaast werken we samen met partijen die dit ook belangrijk vinden, dan heb ik het over lokale overheden en het bedrijfsleven. Zo was Amsterdam heel proactief op dit vlak. We werkten al jaren voor het convenant aan een gezonder aanbod.” Marjolein vult aan: "Dan zet je meteen een stap verder en kun je gaan invullen: wat betekent het voor de organisatie en de sponsoren? Bepaalde merken wil je bijvoorbeeld wel en andere juist niet bij je evenement betrekken. Inmiddels zijn we vier jaar verder en hebben we met evenementen als een Olympic Festival en BMX de nodige ervaring op kunnen doen.” Andersom kan een samenwerkende partij of opdrachtgever je ook beperken, vertelt Niels: “We hebben soms bijvoorbeeld te maken met een internationale partij die bepaalde afspraken met sponsoren al heeft vastgelegd, zoals UEFA. Je kunt er dan voor kiezen zo’n evenement niet te organiseren, of in gesprek te gaan met ze over wat nu of in de toekomst bespreekbaar is. Onze ervaring is dat het beter is om die dialoog te voeren dan om met het vingertje te wijzen."

Richtlijnen van het convenant

Het gaat ook om hele kleine stappen die gezet kunnen worden in het verleiden van je bezoeker. Niels licht toe: "We willen in principe altijd gratis water bieden op sportevenementen. In de catering willen we zoveel mogelijk gezondere keuzes aanbieden. Daarbij letten we ook op de richtlijnen die in het convenant zijn gesteld. En je maakt bijvoorbeeld meer promotie voor je gezondere producten en zet deze ook meer in het zicht. Er is naar mijn mening veel winst te behalen bij de vaste locaties die op reguliere basis evenementen organiseren. Als die hun aanbod aanpassen haal je meteen grote winst."

"Er is veel winst te behalen bij de vaste locaties die op reguliere basis evenementen organiseren" Niels Markensteijn, Managing Partner TIG Sports

Ingewikkelde discussies

Lastige discussies zijn er ook wel eens, aldus Niels. "In hoeverre laat je nog producten toe die niet binnen de Schijf van Vijf passen? Je moet het steeds in de juiste context zien. Als organisator ga je het best in gesprek met je sponsoren. Het bedrijfsleven staat er zeker voor open om die discussie te voeren en is soms zelfs aanjager van een gezondere ontwikkeling. Zo wilde een frisdrankmerk een evenement sponsoren met een 0.0 variant. Omdat het merk an sich een ongezond imago had wilde de betrokken gemeente hier echter niet in meegaan. Dat zijn ingewikkelde discussies. Zonder support van je sponsoren kun je immers geen evenement organiseren dat juist weer bijdraagt aan de sportparticipatie.” “Je hebt dan nog met een oud imago te maken” valt Marjolein hem bij. “Je zou willen dat het in de toekomst duidelijker wordt, maar op dit moment is er nog een grijs vlak. Dat is ook precies waarom we voor een integrale aanpak kiezen, herkenbaarheid in alle omgevingen waar men komt."

Met kleine stapjes vooruit

Langzaam leiden alle kleine stappen tot een gezondere beweging, merkt Marjolein. “Steeds meer partijen willen dat evenementen ook een maatschappelijke impact krijgen. Die sluiten nu aan bij het convenant. JOGG is er bij om te helpen, eigenlijk komen we gewoon een cadeautje brengen”, lacht ze. “Zeker als we aan de voorkant al betrokken zijn kunnen we stapjes zetten. Zoals bij het WK Volleybal voor vrouwen waar we al langer samenwerkten met de Nevobo. Supercool en uniek wat er gebeurde, met het Gelre Food Plaza als uithangbord voor het samengaan van gezondheid en gezelligheid. De samenwerking met NOC*NSF, VSG en VWS erbij versterkte de beweging en zorgde ervoor dat gezonder aanbod bij sportevenementen letterlijk op de kaart werd gezet. Een organisatie moet niet denken dat het tijd en geld kost. Je hoeft het niet alleen te doen en je hoeft ook niet meteen van zwart naar wit. Hopelijk inspireert wat er bij het WK Volley gebeurde organisaties en locaties om te zien dat ze met kleine stapjes vooruit kunnen. Dat het juist iets kan toevoegen en ook je omzet kan verhogen.” “Ga gewoon beginnen met een positieve houding en leg de lat steeds een stukje hoger”, besluit Niels. “En vraag JOGG om advies, dat is een realistische en meewerkende partij."

Geïnspireerd, meer weten of aan de slag met gezondere sportevenementen? Je vindt meer informatie hier op de website of neem contact met ons op. 

Inschrijven nieuwsbrief

Geef aan voor welke omgevingen je de nieuwsbrief wilt ontvangen: