WK volleybal als katalysator voor gezonde leefstijl

In JOGG-gemeente Arnhem is al eerder ervaring opgedaan met het vanuit topsport uitrollen naar de breedtesport. Die ervaring wordt ingezet bij de organisatie van het FIVB WK Volleybal voor vrouwen, dat van 23 september tot en met 15 oktober plaatsvindt. Arnhem is een van de speelsteden en wil het evenement vooral aangrijpen om een gezondere leefstijl op de kaart te zetten. JOGG-regisseur Larisa Brinkhoff hoopt er ook andere gemeenten mee te kunnen inspireren.

“Arnhem zag het al gebeuren bij de betaald voetbalorganisaties”, vertelt Larisa, “je hebt daar voorbeelden, rolmodellen. Zoiets gebeurt ook wanneer een groot topsportevenement plaatsvindt zoals het WK Volley voor vrouwen. Dat genereert veel aandacht en daar kun je goed mee binnenkomen bij bijvoorbeeld scholen en verenigingen. In Arnhem zijn we gaan bedenken: ‘hoe geven we meer reuring aan het WK?’ en ‘hoe verbreden we het naar een gezondere leefstijl?’. We willen immers niet alleen meer aandacht voor de sport, maar ook voor gezondere voeding waar je blij van wordt.”

Katalysator
“Een topsportevenement zoals het WK Volley is een uitgelezen kans om de sport, maar ook bewegen, gezonde voeding en water drinken bij iedereen tussen de oren te krijgen. Niet alleen intern binnen de organisatie, maar ook voor de inwoners werkt het WK als een katalysator die zorgt dat een gezonde leefstijl onder de aandacht wordt gebracht. Zo valt snel winst te behalen. Ook in het contact met andere sportverenigingen, die bijvoorbeeld werden bereikt doordat JOGG-Teamfit een bijeenkomst voor alle sportverenigingen organiseerde in het Gelredome. De kracht ligt in het koppelen van dingen. De goede dingen die al gebeuren verder op de kaart zetten. Verbindingen leggen om samen de omgeving gezonder te maken.”

Gezonde activiteiten
Arnhem heeft verschillende activiteiten georganiseerd voor een breder publiek. Daarnaast werd de Gelderse Sportfederatie benaderd door Nevobo, zodat meer gemeenten betrokken konden worden bij de side-events. “Tijdens het evenement zelf is er het Gelre Food Plaza, gesitueerd bij speellocatie Gelredome, waar bezoekers kunnen genieten van gezonde, duurzame én smaakvolle voeding. Dat concept wordt vertaald naar lokale events door middel van onze speedy bites: snelle, makkelijke en gezonde hapjes. Er kan gekozen worden voor een variant waarbij kinderen zelf hun hapjes mogen maken. Doordat ze op die manier betrokken worden proeven ze makkelijker en worden de hapjes heel positief ontvangen. Een nog uitgebreidere opzet is het combineren van de speedy bites met een stukje educatie, dan wordt onder andere toegelicht hoe de schijf van vijf werkt. Om andere gemeenten te inspireren ook aan de slag te gaan met de speedy bites hebben we workshops aangeboden aan de Gelderse gemeenten.”

Inzetten van het lokale werknet
“De wethouder van Neder-Betuwe kwam net aanfietsen om ballen uit te delen. Leuk om te zien hoe het lokaal zo verschillend wordt ingevuld”, lacht Larisa. “Hier wordt het gekoppeld aan de Nationale Sportweek, ook weer die vertaalslag van topsport naar breedtesport. Het mooie is bij die vertaalslag hoe er met en tussen partijen wordt samengewerkt. Zo is er in Arnhem de situatie dat er per wijk een JOGG-regisseur actief is. Samen hebben we gekeken welke partners we konden laten aansluiten die bij de doelstelling van JOGG passen. Een leuk voorbeeld is de Blauwe Tomaat, een soort srv-wagen die groente en fruit goedkoper aanbiedt. Die staat in de wijken en daarbij kunnen we met onze activiteiten aansluiten. In eerste instantie pak je als JOGG-regisseur zelf taken op. Vervolgens geef je workshops aan bijvoorbeeld scholen, buurtsportcoaches en jongerenwerkers. Zo wordt de aanpak verder uitgerold. Uitvoerend betrekken we ook studenten van lokale opleidingen zoals de HAN en CIOS. Die verzorgen bijvoorbeeld een evaluatie, zodat we onze aanpak een volgende keer ook kunnen herhalen bij andere evenementen. De successen willen we zoveel mogelijk verspreiden. Ik doe dat ook vanuit mijn nieuwe rol als JOGG-regiocoördinator Gelderland. Dan kan ik een aanpak die goed werkt in de ene gemeente kopiëren naar een andere gemeente.”

Inschrijven nieuwsbrief

Geef aan voor welke omgevingen je de nieuwsbrief wilt ontvangen: