TeamNL Olympic Festival ook geslaagd als gezonder sportevenement

Om bij sportevenementen een gezonder aanbod van eten en drinken te realiseren en in het algemeen te zorgen voor een gezondere omgeving rondom evenementen, is in 2018 het Convenant Gezonde Sportevenementen ondertekend. Het TeamNL Olympic Festival in Scheveningen is een van de eerste grote events waar dit in de praktijk is gebracht, waar ook veel gezondere producten op de menukaart stonden. “We wilden bezoekers een gezonder alternatief bieden, waardoor zij zelf een keuze konden maken.”

Het is nu aan andere gemeenten en de sportwereld om dit goede voorbeeld te volgen en dit ook op te nemen in hun beleid.” Marjolein Bolhuis, JOGG

Wie de Olympische Spelen in Tokio optimaal wilde beleven vanuit eigen land, kon terecht bij het ‘TeamNL Olympic Festival Den Haag 2020’. Op het sportstrand van Scheveningen waren overdag allerlei sporten te beoefenen, onder begeleiding van zeker 25 sportbonden. Bezoekers konden daarnaast de Olympische Spelen volgen op grote TV schermen, inclusief voor- en nabeschouwingen door oud-topsporters, en entertainment. Het Olympic Festival was bovendien het eerste grote sportevenement waar JOGG, NOC*NSF, de gemeente Den Haag en TIG Sports nauw samenwerkten om een gezonder evenement neer te zetten. TIG Sports was in 2018 een van de sportmarketingbureaus die het Convenant Gezonde Sportevenementen ondertekenden.

“Tijdens de voorbereiding onderhielden we nauw contact met JOGG. Zij hebben vanaf het begin meegedacht over het aanbod van eten en drinken aan de hand van de Richtlijn Eetomgevingen van het Voedingscentrum. Samen met de cateraar zijn we met de adviezen aan de slag gegaan”, zegt Lotte Mout, Projectmanager bij TIG Sports. De samenwerking met JOGG heeft onder andere geresulteerd in meer gezondere en duurzamere opties op het menu. Daarnaast konden bezoekers van het evenement kleinere porties bestellen. Voor ons is het belangrijk dat we bezoekers een alternatief bieden, waardoor zij zelf een keuze kunnen maken.”

Watertappunten
J
OGG-Teamfit coach Debby Stam heeft TIG Sports tijdens de laatste voorbereidingen nog geadviseerd op het gebied van gezondere voeding. Ze gaf onder meer tips over de presentatie van de producten en de prijsstelling. Stam: “Om de gezonde producten te promoten kun je ze iets goedkoper maken. Daarnaast hebben we ervoor gekozen de gezonde opties bovenaan de menukaart te zetten. Ook stonden er overal op het terrein watertappunten. Mensen konden zelf water meenemen en hun bidon of fles later bijvullen.”

Op het terrein van het Olympic Festival was een plein ingericht waar alle foodtrucks stonden. Om lange rijen te voorkomen en het bestellen makkelijker te maken, konden bezoekers een QR-code scannen en via hun telefoon bestellen. Volgens Mout is het niet meer dan logisch dat er bij sportevenementen steeds meer aandacht is voor gezondere producten. “Bezoekers krijgen steeds meer keuzes en er is meer zichtbaarheid voor gezondere alternatieven. De behoefte van de consument verandert en dat zie je ook terug op sportevenementen.”

Olympic Festival als voorbeeld
Op het TeamNL Olympic Festival werd geen alcohol geschonken. Een beslissing die Stam toejuicht. “Wij vinden het goed om te zien dat alcoholvrij bier aan populariteit wint. En we vinden het belangrijk dat bezoekers van evenementen ook de mogelijkheid hebben om voor een gezonder alternatief te kiezen. Dat kon bij het Olympic Festival zowel op het gebied van eten als drinken. Er werd aangetoond dat het ook anders kan. Wij hopen daarom dat het Olympic Festival een voorbeeld wordt voor hoe je een gezond sportevenement kunt organiseren.”

De Gemeente Den Haag sluit zich daar volledig bij aan, zo benadrukt Beleidsmedewerker Evenementen Peter Korteling. “Met grootschalige sportevenementen als het TeamNL Olympic Festival willen we, naast het creëren van een geweldige sportieve beleving voor de bezoekers, mensen ook inspireren om zelf (meer) te gaan sporten en bewegen, wat onder andere bijdraagt aan een gezondere leefstijl. Gezond aanbod van eten en drinken is hierbij uiteraard ook van cruciaal belang. Als gemeente hechten wij veel waarde aan het gezonder maken van het aanbod bij sportevenementen. We zijn al vanaf de start betrokken bij het in gang zetten van een beweging om sportevenementen gezonder te maken. Daarom zijn we extra trots op het feit dat we met het Olympic Festival in Den Haag een voorbeeld zijn met dit gezondere event.”

Het zijn woorden die Marjolein Bolhuis, Manager Gezonde Omgeving & Publiek- Private Samenwerking bij JOGG, volledig onderschrijft. “Fantastisch om te zien dat de gemeente Den Haag, NOC*NSF, TIG Sports en JOGG een gezonder sportevenement hebben neergezet dat tijdens de Olympische Spelen plaatsvond. Het is nu aan andere gemeenten en de sportwereld om dit goede voorbeeld te volgen en dit ook op te nemen in hun beleid.”

Ook Adelien van Kooten, Projectleider Gezonde Sportomgeving bij NOC*NSF, kijkt met tevredenheid terug op de samenwerking met alle partijen op het Olympic Festival. “Het mooie van het convenant is ook; je zoekt samen met veel andere partijen de juiste weg om een evenement passend te maken, in aanbod en uitstraling, in alle opzichten. Dat gaat over voeding en alcohol, maar daar hoort zeker bij dat een evenement, ook in de buitenlucht, volledig rookvrij is. En denk ook aan de sportsponsoring met een gezonde uitstraling.” Nu is het zaak dat in navolging van het Olympic Festival steeds meer sportevenementen op deze wijze gezondere evenementen worden. “Daarom is het belangrijk dat ook marketing- en evenementenbureaus zoals TIG sports hun handtekening onder het convenant hebben gezet.”

Samenwerking met bonden
En natuurlijk is er een belangrijke rol weggelegd voor bonden bij de totstandkoming van gezonde sportevenementen. “We hebben vanuit het project Gezonde Sportomgeving, wat zich richt op een gezondere sportomgeving bij sportverenigingen, nauw contact met twaalf bonden over dit thema”, aldus Van Kooten. “Zeker als er weer een evenement aankomt bij een van de bonden, bespreken we het Convenant en hoe je een gezond evenement organiseert. Hoe betrek je bijvoorbeeld je partners er op een goede manier bij en wat kun je als bond zelf ondernemen? Zo doen we dat samen met JOGG-Teamfit nu ook met de KNVB in de aanloop naar het EK Futsal in januari. Andere bonden doen zo inspiratie en tips op of worden er simpelweg aan herinnerd dat het Convenant Gezonde Sportevenementen bestaat. Veel bonden zijn er heel gemotiveerd mee bezig.”

Foto: Ben Houdijk

Inschrijven nieuwsbrief

Geef aan voor welke omgevingen je de nieuwsbrief wilt ontvangen: