Alle Drentse gemeenten ondertekenen Convenant Gezonde Sportevenementen

Vandaag ondertekenden alle gemeenten in de provincie Drenthe het Convenant Gezonde Sportevenementen. Het EK Wielrennen vindt momenteel plaats in de provincie: een mooi moment om niet alleen te focussen op de sport zelf, maar ook op gezonde voeding tijdens sportevenementen. Hier maakt JOGG-regiocoördinator Dorien van de Kant zich al een langere tijd hard voor. Zij bracht de wethouders van alle Drentse gemeenten vandaag samen om zich te committeren aan het structureel gezonder maken van het aanbod tijdens sportevenementen. Daarmee is Drenthe de eerste provincie, waarin alle gemeenten deelnemen aan het Convenant Gezonde Sportevenementen. Belangrijker: sportevenementen in de provincie Drenthe zijn in de toekomst gezonder!

De 12 Drentse JOGG-gemeenten die het Convenant hebben ondertekend: Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en De Wolden.

Bij een gezonde sportomgeving hoort gezonde voeding. Samen met gemeenten en diverse partijen en professionals uit de sportwereld werkt JOGG – met de werkwijze Teamfit – daarom aan een gezonder voedingsaanbod in sportkantines en bij sportevenementen. Die laatste zijn voor een structurele omslag van ongezond naar gezond niet onbelangrijk; sportevenementen hebben een groot bereik, zijn zichtbaar en kunnen inspireren tot een positieve boodschap om sport te associëren met een gezonde leefstijl. Sportevenementen zijn ook wel ‘hét uithangbord van de sport'.

Net als voor een verandering in andere omgevingen, zijn voor gezondere sportevenementen alle betrokken partijen nodig. Zoals eventorganisatoren, sportmarketingbureaus, sportbonden en gemeenten. In 2018 werd daarom het Convenant Gezonde Sportevenementen in het leven geroepen, met afspraken die bijdragen aan het stimuleren van gezondere voedingskeuzes en sponsoring bij sportevenementen waar (veel) kinderen worden verwacht.

Aanjager in Drenthe
“We willen een gezonde (sport)omgeving creëren in Nederland, dus ook in Drenthe. Samen met gemeenten en hun maatschappelijke partners. Het Convenant biedt ondersteuning en zorgt voor minder ongezonde verleidingen. Toon lef en onderteken het. Pak je verantwoordelijkheid en ga ermee aan de slag.” Zo brengt Dorien het vorig jaar ter sprake tijdens een bijeenkomst van het Samenwerkingsverband Drenthe Samen Gezond in Beweging, waarvan zij programmamanager is. Aan tafel zitten ambtenaren en bestuurders van alle Drentse gemeenten ambtenaren en bestuurders van het domein sport en gezondheid, samen met een aantal maatschappelijke partners.

De groep reageert positief, maar ziet ook een aantal beren op de weg. Voor evenementen zijn vrijwilligers nodig. En die zijn steeds moeilijker te vinden. Leggen we de drempel door nieuwe eisen te stellen niet hoger? Haken de huidige vrijwilligers hierdoor niet af? Ook bestaat de angst dat het lastiger wordt om evenementen te organiseren.

EK wielrennen als springplank
Dorien zet door en benadrukt dat het Convenant geen eisenpakket is maar inspanningen vergt en een beweging is naar gezondere evenementen. Als ze hoort dat het EK wielrennen naar de provincie wordt gehaald, omarmt ze dit direct. “Ik zag het als een springplank om de ondertekening concreet te maken. Ik ben verder gaan lobbyen en heb beleidsambtenaren van de verschillende gemeentes gevraagd hoe zij denken dat een gezamenlijke ondertekening landt binnen hun gemeente. Vrijwel iedereen was direct enthousiast.”

Met de ondertekening van het Convenant zetten alle gemeenten en JOGG opnieuw een stap in de richting van gezondere inwoners. Joop Slomp (Wethouder Sport in Coevorden)

Borgen in beleid
Samen met JOGG organiseerde Drenthe Samen Gezond in Beweging een bijeenkomst voor de ondertekening, gekoppeld aan het EK Wielrennen. JOGG-ambassadeur Erben Wennemars begeleidde deze bijeenkomst. Ook directeur-bestuurder Marjon Bachra was namens JOGG aanwezig: “Dit is een ontzettend belangrijke stap. Door de ondertekening borgen alle Drentse JOGG-gemeenten gezondere voeding én sponsoring bij sportevenementen in hun beleid. Mooi dat het EK wielrennen hierbij als vliegwiel fungeert. Laat dit een voorbeeld zijn voor andere gemeenten.” Joop Slomp, wethouder sport in Coevorden, vult Marjon aan: “Dit moment is een prachtige gelegenheid om samen de intentie uit te spreken om evenementen in Drenthe gezonder te maken. Coevorden is tijdens het EK Wielrennen 2023 gastgemeente voor alle Drentse gemeenten. Met de ondertekening van het Convenant zetten alle gemeenten en JOGG opnieuw een stap in de richting van gezondere inwoners.”

Ook Yvonne Turenhout, gedeputeerde van de Provincie Drenthe, onderschrijft het belang van gezondere sportevenementen: “De provincie Drenthe ondersteunt van harte de Drentse gemeenten in de ondertekening van het Convenant. Daarnaast stimuleert en faciliteert de provincie grote evenementen die passen bij de provincie, maatschappelijke impact hebben en inspirerend zijn voor een gezonde leefstijl.”

Gezonder aanbod bij EK wielrennen
Na het zetten van de handtekeningen, werd het startschot gegeven van de wedstrijdkoers voor vrouwen onder 23 jaar. Om het toernooi goed te laten verlopen, zijn honderden vrijwilligers ingezet. Goed voorbeeld doet volgen: de JOGG-Teamfit coach keek mee en adviseerde de organisatie om de vrijwilligers en het publiek een gezonder aanbod voor te schotelen.

Inschrijven nieuwsbrief

Geef aan voor welke omgevingen je de nieuwsbrief wilt ontvangen: